Bądź na Webiko podczas pandemii koronawirusa:  uwagaPUNKT TELE-ZAMÓWIEŃ  uwagaTABLICA OGŁOSZEŃ
Beton towarowy Bełchatów

Transformacja regionu bełchatowskiego - relacja ze spotkania

Trzy osoby siedzą za stołem i rozmawiają o transformacji w powiecie bełchatowskim.

3 grudnia w Bełchatowie odbyły się spotkania przedstawicieli Ministerstwa Aktywów Państwowych, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, PGE Polskiej Grupy Energetycznej oraz PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z pracownikami i Stroną Społeczną spółki PGE GiEK. Spotkanie z pracownikami, zorganizowane w trybie online, dotyczyło procesu transformacji regionu bełchatowskiego.

W spotkaniach uczestniczyli: Artur Soboń, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, pełnomocnik rządu do spraw transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego, Waldemar Buda, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, Wanda Buk, wiceprezes zarządu ds. regulacji PGE Polskiej Grupy Energetycznej oraz zarząd PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna na czele z Wiolettą Czemiel-Grzybowską, prezesem spółki.

Przyjazd delegacji rządowej jest odpowiedzią na oczekiwania pracowników naszej spółki. Od dłuższego czasu podkreślamy konieczność zmiany podejścia do dalszego funkcjonowania PGE GiEK, z jednoczesnym zapewnieniem zachowania miejsc pracy. Dzisiejsze spotkanie jest potwierdzeniem wcześniej złożonych przez zarząd spółki deklaracji — powiedziała Wioletta Czemiel-Grzybowska, prezes PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.


Jesteśmy w centrum energetycznym Polski. Chcemy, aby Bełchatów widniał na energetycznej mapie Polski również w przyszłości. Jednocześnie chcemy zaproponować pracownikom spółki nowe rozwiązania na przyszłość. Podkreślam, że intencją rządu jest postawienie pracownika w centrum transformacji, ponieważ to ludzie są najważniejsi. Dlatego chcielibyśmy, aby Strona Społeczna włączyła się aktywnie w konsultację procesu transformacji strategii rozwoju regionów. Nasza otwartość na dialog społeczny to potwierdzenie, że transformacja nie oznacza likwidacji miejsc pracy, ani jakichkolwiek naruszeń praw pracowniczych, wypracowanych przez lata — powiedział Artur Soboń, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.


Ministerstwo ma szeroką perspektywę i narzędzia, takie jak Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, które chcielibyśmy, aby w części były dedykowane regionowi bełchatowskiemu. Budując plan transformacji i źródła finansowania patrzymy szeroko, ponieważ nowa perspektywa daje możliwości finansowania przyszłych potrzeb spółki — powiedział Waldemar Buda, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.


Chcemy pozostać liderem polskiej energetyki oraz liderem transformacji. Będzie to wymagało zmiany sposobu myślenia, realizacji trudnych przedsięwzięć na terenie regionów gdzie funkcjonuje energetyka konwencjonalna — dodała Wanda Buk, wiceprezes ds. regulacji PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Podczas spotkania z pracownikami goście odpowiadali na szereg pytań załogi, które dotyczyły m.in. wydzielenia części konwencjonalnej z Grupy PGE i przejęcia jej przez nowy podmiot, w 100 proc. kontrolowany przez MAP, gwarancji zatrudnienia oraz perspektyw dla mieszkańców Bełchatowa i regionu. Złożyli też życzenia barbórkowe wszystkim Górnikom pracującym w naszej spółce.

To doskonała okazja, aby podziękować Górnikom za pracę, trud, istotny wkład zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Polski. Niech św. Barbara zawsze czuwa nad wszystkimi górnikami i ich Rodzinami — powiedział Artur Soboń.

www.gkpge.pl
Wiadomości:
Galeria:
Pokaż znajomym
Udostępnij ten artykuł na Facebooku
Dołącz, aby być na czasie