Ostrzeżenie

Aktualne dane o pandemii koronawirusa SARS-CoV-2:  uwagaRELACJA NA ŻYWO  uwagaMAPA ZAKAŻEŃ
Promocja firm Kluki

Atrakcje

Rozrywki i Ciekawe Miejsca Gminy Kluki


zdjęcie Kościół Trójcy Świętej w Kaszewicach — zabytkowy, modrzewiowy kościół katolicki w Kaszewicach został wybudowany w 1612 r. Ufundowany przez właściciela ówczesnych dóbr kaszewickich Mikołaja Koniecpolskiego herbu Pobóg. Wnętrze świątyni jest bogato ozdobione w drewniane ołtarze oraz liczne obrazy i rzeźby. kościół, parafia
atrakcyjność
zdjęcie Pałac i park dworski w Klukach — Neoklasycystyczny zespół pałacowo-parkowy, wybudowany w latach 20. XX w. na gruntach dawnej gorzelni opactwa cystersów. kultura, sport
atrakcyjność
zdjęcie Cmentarz wojenny z II wojny światowej w Klukach — Cmentarz wojenny w Klukach istnieje od 1940 r. Pochowani są tutaj żołnierze z 82, 83 i 84 Pułków Piechoty wchodzących w skład 30 Dywizji Piechoty Armii "Łódź", którzy polegli w walce w 1939 r. Na cmentarzu znajdują się też mogiły żołnierzy niemieckich. kościół, parafia
atrakcyjność
zdjęcie Parafia rzymsko-katolicka p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa — Kościół wybudowany według projektu warszawskiego architekta Jarosława Wojciechowskiegow, styl neoromański, trójnawowy w latach 1903–1912. Poświęcony został przez bpa włocławskiego Stanisława Zdzitowieckiego a kamień węgielny położo w 22 VIII 1905 r. Nad kruchtą znajduje się wysoka wieża. Konsekrowany 14 IX 1969 r. przez bpa Józefa Rozwadowskiego. kościół, parafia
atrakcyjność