Bądź na Webiko podczas pandemii koronawirusa:  uwagaPUNKT TELE-ZAMÓWIEŃ  uwagaTABLICA OGŁOSZEŃ
Sklep motocyklowy w Pajęcznie

Silni w biznesie - udział w projekcie

projekt unijny

Bełchatowsko Kleszczowski Park Przemysłowo Technologiczny Sp. z o.o.

zaprasza do udziału w projekcie:

SILNI W BIZNESIE”

Skorzystaj z pomocy i załóż własną firmę

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania VIII.3.1 „Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

CHCESZ ZAŁOŻYĆ WŁASNĄ FIRMĘ ale brakuje Ci gotówki?
CHCESZ pozyskać DOTACJĘ do 48.250,00 zł?

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS! WYKORZYSTAJ SWOJĄ SZANSĘ

NABÓR ZGŁOSZEŃ DO PROJEKTU TRWA
do 9 stycznia do godz. 15:30

Kto może wziąć udział w projekcie?

Wsparciem w ramach projektu zostaną objęte 32 osoby planujące rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, spełniające następujące kryteria:

  1. Bezrobotne (zarejestrowane w PUP i niezarejestrowane, ale niepracujące i aktywnie poszukujące pracy);
  2. W wieku 30 lat i więcej;
  3. Zamieszkałe (zgodnie z Kodeksem Cywilnym, art. 25) na terenie województwa łódzkiego w powiatach: bełchatowskim, pajęczańskim i łaskim.

Formy wsparcia w ramach projektu

  • Wsparcie szkoleniowo-doradcze – blok 60 h szkoleń i 10 h doradztwa indywidualnego;
  • Wsparcie finansowe – dotacja w wysokości 23.050,00 zł na uruchomienie działalności gospodarczej;
  • Wsparcie pomostowe w wysokości 2.100,00 zł przez 6 lub 12 miesięcy, do 25.200,00 zł.

Jak wziąć udział w projekcie

W ramach projektu przeprowadzone zostaną dwa nabory – w każdej edycji wybór 16 uczestników projektu.

Terminy naborów: I edycja – grudzień 2019r, II edycja – kwiecień 2020.

Aby zgłosić się do projektu, należy wypełnić Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.ppt.belchatow.pl i złożyć go do Biura projektu (osobiście, elektronicznie lub za pośrednictwem Poczty Polskiej).


Biuro projektu
Bełchatowsko Kleszczowski Park Przemysłowo Technologiczny Sp. z o.o.
ul. Ciepłownicza 5, 97-400 Bełchatów

tel. 601 205 377, 601 205 370
e-mail: silniwbiznesie@ppt.belchatow.pl

Redakcja Webiko
Galeria:
Pokaż znajomym
Udostępnij ten artykuł na Facebooku
Dołącz, aby być na czasie