Bądź na Webiko podczas pandemii koronawirusa:  uwagaPUNKT TELE-ZAMÓWIEŃ  uwagaTABLICA OGŁOSZEŃ
Beton towarowy Bełchatów

Koronawirus - początek pandemii COVID-19

pandemia COVID-19

Czym jest COVID-19?

Nazwa COVID-19 (Corona-Virus-Disease-2019) definiuje ostrą chorobę zakaźną układu oddechowego, wywołaną zakażeniem wirusem SARS-CoV-2.

1 marca Światowa Organizacja Zdrowia opublikowała raport o dotychczasowym przebiegu pandemii COVID-19. Około 80% pacjentów przechodzi łagodną odmianę choroby, 14% – ciężką, 5% ze wszystkich chorujących znajduje się w stanie krytycznym. Zachorowało około 90 tys. osób, a 3048 zmarło.

25 stycznia w „Lancecie” opublikowano raport chińskich lekarzy. Na podstawie 40 przypadków zachorowań stwierdzono, że około 30% zakażonych to były osoby w wieku 41-58 lat, już wcześniej przewlekle chore. W ciągu 8 dni od początku choroby (nie od ekspozycji na wirus) u wszystkich dochodziło do ciężkiego zapalenia płuc, u 15% wystąpiła niewydolność serca, a w 30% – ostra niewydolność oddechowa. Kilku ciężko chorych pacjentów nie miało podwyższonej gorączki.

30 stycznia „The New England Journal of Medicine” opublikował informację o 425 przypadkach chorych z COVID-19. Średnia wieku wynosiła 59 lat. Wśród chorych nie było ani jednego dziecka do lat 15. Zmarły osoby starsze, obciążone pierwotnymi schorzeniami przewlekłymi (cukrzyca, POChP, niewydolność krążenia).

Choroba COVID-19 przybierze charakter endemiczny, czyli na danym obszarze będą okresowo pojawiały się duże ogniska zakażeń. Zjawisko to może występować przez wiele lat. Nie zniknie bez szczepionki. Jeżeli zostanie opracowana szczepionka, pojawią się bardzo poważne problemy z jej rozpowszechnieniem. Wirus SARS-CoV-2 ma bardzo wysoką zakażalność. Jedynie zaszczepienie całych populacji będzie dawało gwarancję na skuteczne powstrzymanie COVID-19.

Do tego czasu należy podjąć działania w dwóch dziedzinach

 1. Transmisja wirusa – określić uwarunkowania transmisji wirusa w środowisku, biorąc pod uwagę:
  • potencjalne nowe miejsca umożliwiające wirusowi przetrwanie poza organizmem człowieka, jak np.: śmietniki, szamba, ścieki, zbiorniki wodne, itp.;
  • możliwość pojawienie się nowych mechanizmów transmisji wirusa, np.: na opakowaniach towarów, podczas konfekcjonowania i sprzedaży żywności;
  • konieczność wprowadzanie nowych procedur higienicznych w instytucjach publicznych, takich jak: żłobki, przedszkola, szkoły, teatry, kina, baseny, łaźnie, itp.;
  • konieczność wprowadzanie nowych norm higienicznych podczas inwazyjnych i nieinwazyjnych procedur lekarskich i kosmetycznych (wirus jest w organizmie osoby chorej i na jej skórze).

  Te i inne metody mogą ograniczyć szybkość rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2. Jak na razie jedyną skuteczną metodą jest izolacja. Izolacja osób, które mogły być narażone na kontakt z nosicielem wirusa i możliwie jak największa wzajemna izolacja ludzi zdrowych.

 2. Czynniki osobnicze – określić czynniki osobnicze, poprzez wskazanie wysoce wrażliwych grup społecznych, biorąc pod uwagę wiek, choroby cywilizacyjne, spadek odporności (immunosupresja, niedobory immunologiczne), czynniki kulturowe i behawioralne, nałogi (alkohol, papierosy, narkotyki).

To są zadania dla wyspecjalizowanych jednostek i organizacji państwowych. Jednakże efektywność podjętych działań jest uzależniona od poziomu wiedzy i świadomości każdej jednostki, grupy społecznej i zawodowej. Ten fakt należy wszystkim uświadomić. Kultura życia społecznego w Europie jest diametralnie inna niż w Chinach. To my mamy dylemat: czy można rozpatrywać możliwość ograniczenia praw obywatelskich jednostki, jeżeli może to służyć dobru ogółu. We Włoszech pojawiło się ognisko epidemii, ponieważ służby medyczne długo nie mogły ustalić, kto był „pacjentem zero”. O pierwszym nosicielu wirusa COVID-19 wiadomo było w drugiej połowie stycznia. Prawdopodobnie do tej pory nie zidentyfikowano „pacjenta zero”, dlatego trudno przewidzieć gdzie jeszcze pojawią się nowe przypadki COVID-19.

Jednakże, czynniki osobnicze możemy kształtować sami. Wymaga to czasu i dyscypliny, ale jest możliwe ukształtowanie własnego okładu immunologicznego tak, aby potencjalne zagrożenie ze strony korono-wirusa zminimalizować.

dr n. med. Sławomir Puczkowski

Autor, Sławomir Puczkowski, jest biochemikiem, doktorem nauk medycznych. Po zakończeniu pracy wykładowcy na Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi otworzył Laboratorium Pierwiastków Śladowych Biomol-Med. Zajmuje się interpretacją wyników analizy pierwiastkowej włosów, układa diety i programy suplementacyjne.

Pokaż znajomym
Udostępnij ten artykuł na Facebooku