Bądź na Webiko podczas pandemii koronawirusa:  uwagaPUNKT TELE-ZAMÓWIEŃ  uwagaTABLICA OGŁOSZEŃ
Beton towarowy Bełchatów

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Zelowie 31 styczeń 2021

Karta do głosowania do Rady miejskiej w Zelowie.

W związku z wygaśnięciem mandatu radnego Mirona Młudzika, pod koniec stycznia w 2021 roku odbędą się wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Zelowie w okręgu wyborczym Nr 9.

Poniżej przedstawiamy kalendarz wyborczy do wyborów uzupełniających w Zelowie zarządzonych na dzień 31.01.2021 r.

Kalendarz wyborczy
Termin wykonania czynności wyborczej Treść czynności wyborczej
do 7 grudnia 2020 r. - podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o okręgu wyborczym, jego granicach, numerze, liczbie wybieranych radnych w okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Zelowie
- zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim o utworzeniu komitetu wyborczego
do 17 grudnia 2020 r. - zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Piotrkowie Trybunalskim kandydatów do składu Miejskiej Komisji Wyborczej w Zelowie
do 22 grudnia 2020 r. - powołanie przez Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim Miejskiej Komisji Wyborczej w Zelowie
do 27 grudnia 2020 r. do godz. 24.00* - zgłaszanie Miejskiej Komisji Wyborczej w Zelowie list kandydatów na radnego
do 1 stycznia 2021 r.* - podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerze i granicach obwodu głosowania oraz o wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej, w tym o lokalu przystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego i możliwości głosowania przez pełnomocnika.
- zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Piotrkowie Trybunalskim kandydatów do składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 w Zelowie
do 10 stycznia 2021 r.* - przyznanie przez Miejską Komisję Wyborczą w Zelowie numerów dla zarejestrowanych list kandydatów
- powołanie przez Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 w Zelowie
- sporządzenie spisu wyborców w Urzędzie Miejskim w Zelowie
do 16 stycznia 2021 r.* - zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Piotrkowie Trybunalskim przez wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat zamiaru głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a
- rozplakatowanie obwieszczenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Zelowie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego
do 22 stycznia 2021 r. - składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania
do 26 stycznia 2021 r. - zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Piotrkowie Trybunalskim zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców podlegających w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych
29 stycznia 2021 r. o godz. 24.00 - zakończenie kampanii wyborczej
30 stycznia 2021 r. - przekazanie Przewodniczącemu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 w Zelowie spisu wyborców
31 stycznia 2021 r. godz. 7.00 - 21.00 - przeprowadzenie głosowania

* zgodnie z art. 9 § 2 i 3 Kodeksu wyborczego, jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w Kodeksie wyborczym przypada na sobotę albo dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego dnia roboczego po tym dniu. Jeżeli kodeks nie stanowi inaczej, czynności wyborcze są wykonywane w godzinach urzędowania sądów, organów wyborczych i urzędów gmin.

Termin: 
31.01.2021 - 07:00 do 21:00
Redakcja Webiko
Galeria:
Pokaż znajomym
Udostępnij ten artykuł na Facebooku
To może być interesujące